O nama | Kazališno vijece

 

Zapisnici sa sjednica kazališnog vijeća

 

 

2019

 

 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 1. ožujka 2019. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 8. veljače 2019. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 23. travnja 2019. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 28. svibnja 2019. g.

 



2018

 

 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 17. prosinca 2018. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 12. studenog 2018. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 05. studenog 2018. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 17. listopada 2018. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 01. listopada 2018. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 21. rujna 2018. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 16. srpnja 2018. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 5. sječnja 2018. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 15. svibnja 2018. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 29. lipnja 2018. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 16. travnja.2018. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 30. sječnja.2018. g.

 



2017

 

 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 1. veljače 2017. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 25. travnja 2017. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 26. lipnja 2017. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 17. srpnja 2017. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 16. listopada 2017. g.
 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 11. prosinca 2017. g.
 

2016

 

 
sa sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih održane dana 13. listopada 2016. g.